MS Munksund

Oljemålning av MS Munksund. Storlek 49×30 cm.

Pris: 2.500:-