Trägubbar

Träfigurer av gamla sjömän 30 cm höga och 15 cm höga

Pris stora 200:-, små 100:-